Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

wrazliwacisza
9323 4f59
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
wrazliwacisza
Nigdy nie odmawiam drinka. A wiesz dlaczego? Nigdy nie wiadomo, czy to nie mój ostatni.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
wrazliwacisza
7925 7c2d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
wrazliwacisza
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
wrazliwacisza
Wszystko zdarza się tylko raz. I nigdy nie wraca. Jeśli będziesz próbowała wskrzeszać przeszłe zdarzenia, ominiesz to, co ma się wydarzyć w następnej kolejności.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
wrazliwacisza
Nie sądzisz, że życie jest i tak przygnębiające? Po co robić zdjęcia, które w przyszłości doprowadzą cię do łez?
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
wrazliwacisza
Jestem mistrzem chorych znajomości, których nie rozumiem.
— Ale ciągnę je mimo wszystko.
Reposted fromdespejo despejo viagdziejestola gdziejestola

March 27 2017

wrazliwacisza
-Mój organizm, mówi mi, że alkohol to trucizna.
-To dlaczego go pijesz?
-Bo jest we mnie coś, co muszę zabić.
Reposted fromdestinyy destinyy viagdziejestola gdziejestola

March 23 2017

wrazliwacisza
wrazliwacisza
rok temu o tej porze też było chujowo
Reposted fromcompromise compromise viagdziejestola gdziejestola

March 22 2017

wrazliwacisza

Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
Haruki Murakami – Zniknięcie słonia
wrazliwacisza
Pamięć na cos naprawde dziwnego. Szufladki MA wypchane kompletnie nieprzydatnymi, bezsensownymi rzeczami. Człowiek zapomina Jedna po Drugiej te ważne, naprawde potrzebne. więcej
Haruki Murakami - Po zmierzchu
Pamięć
wrazliwacisza
4437 e8e3
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaveritas1 veritas1
7745 01d4 500
wrazliwacisza
7564 1a67
wrazliwacisza
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
wrazliwacisza
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
wrazliwacisza
Beznadzieja. Nie da się zasnąć. A najgorsze to próbować spać na siłę.
— Stephen King

March 21 2017

wrazliwacisza
Obudziła się z zimowego letargu/ wiosennego przesilenia/ własnej naiwności i już wie, że nie potrzebuje relacji, która rozkazuje codziennie o siebie walczyć. Nie chce słyszeć półsłówek rzucanych ciągle gdzieś z oddali. Nie godzi się z obojętnością i nie jest w stanie znieść dalszej pasywności. Zmienia reguły gry. Pstryk!
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viatobecontinued tobecontinued
wrazliwacisza
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl