Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

April 21 2017

April 11 2017

wrazliwacisza
9524 bca5
Reposted fromwagabunda wagabunda viagdziejestola gdziejestola

April 08 2017

wrazliwacisza
8508 f797
wrazliwacisza
7741 a73a 500
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
wrazliwacisza
Moje słowa nie odpowiadają moim myślom, a to poniża moje myśli.
— "Idiota" F. Dostojewski
Reposted fromCattleya Cattleya viagdziejestola gdziejestola

April 05 2017

wrazliwacisza
- (...) Co byś chciała, bym powiedziała?
- Nic nie musiałaś mówić. Chciałam tylko, byś przy mnie była. Właśnie tak zachowują się przyjaciele, wiesz?
— - Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viawrazliwa wrazliwa
7611 8566
Reposted fromshitsuri shitsuri viawrazliwa wrazliwa
wrazliwacisza
4554 11ff
Reposted fromiamstrong iamstrong viawrazliwa wrazliwa
wrazliwacisza
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viawrazliwa wrazliwa
wrazliwacisza
Nie dbaj o to na co nie masz wpływu.
— K. Knap
Reposted fromdziaba dziaba viawrazliwa wrazliwa

April 04 2017

wrazliwacisza

Wkurwiony/a - nic nie rób, nic nie mów.
Potem złość przechodzi a syf zostaje.

— Cutman

April 01 2017

wrazliwacisza
7039 0e9e
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viawrazliwa wrazliwa
wrazliwacisza
6388 1e28
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viawrazliwa wrazliwa
wrazliwacisza
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 30 2017

wrazliwacisza
Słowa należy ważyć. Raz wypowiedzianych nie sposób cofnąć.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
wrazliwacisza
5476 d3a0 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
wrazliwacisza
5476 d3a0 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
wrazliwacisza
Nie trać czasu na tłumaczenie się ludziom, którzy szykują się tylko do tego, aby zrozumieć cię opacznie.
— Shannon L. Alder
Reposted fromBotwinka Botwinka viadieeine dieeine
Wiem, że mam różne oblicza.
Raz łatwo się ze mną dogadać
Ale czasem nie da się ze mną wytrzymać
— (via perdiditt)
Reposted fromshitsuri shitsuri viadieeine dieeine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl